8.klašu skolēnu austie gobelēni

Miķeļdienas ziedu kompozīcijas

Kompozīcijas var tapt arī no rudens lapām un ziediem. Pats galvenais ir darboties kopā visiem – kopā ar skolēniem meklējot materiālus kompozīcijai un darinot to.

Pirmie pašu veidotie 3D darbi